Latexlanguage và moi .....

तस्वीर का शीर्षक ,

Latexlanguage và moi ....., Hơn nữa, tuổi thọ của họ có thể phá vỡ mọi kỷ lục Guinness của nhân loại kéo dài hơn 200 năm.