Pháp,

तस्वीर का शीर्षक ,

Pháp,, Cảm thấy không bị phát hiện nên ông Hưng cứ thế đi về phía cô con dâu của mình, ông bảo:.