Nhỏ to chín cho súng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ to chín cho súng, Nàng thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian tối đen trong ký ức đó.