Nóng Thổi Kèn Lên.

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Thổi Kèn Lên., Ngược lại nếu nói về một ma tu như Khánh Phương… Trong đan điền nàng tồn tại một mầm mống ma tu tự hành hấp thu linh khí liên tục.