Gã hói sẽ làm gì... ... ngay cả gà Huyền thoại

तस्वीर का शीर्षक ,

Gã hói sẽ làm gì... ... ngay cả gà Huyền thoại, Sau đó một bàn tay nhỏ bé còn lại thì vô lực chống đỡ được lấy vòm ngực cường tráng của Thẩm Hạo, nhẹ nhàng đấm vài cái, đồng thời đầu cũng lay động.