Slim đức Disco-Đồ chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim đức Disco-Đồ chết tiệt, Mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy trên cầu vai của ông không đeo quân hàm.