Khiêu Gợi, Anh Yêu Chim Em Ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Khiêu Gợi, Anh Yêu Chim Em Ăn, Lão bà đại nhân tại khoảnh khắc đó chính thức trở thành danh phận của Thy Thy.