Quân đội hút thuốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội hút thuốc, Nhưng dù vậy ông Hưng vẫn không nhụt chí, ông liền gõ cái dòng chữ vừa mới thấy lúc nãy lên trang web tìm kiếm.