Hai cô gái trẻ hôn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai cô gái trẻ hôn, Kỳ quái, hôm nay sao lại trời lại nóng như vậy, Thẩm tiên sinh, ngài không ngại nếu tôi mở nút áo ra chứ?.