Strapon thông đít hành động.

तस्वीर का शीर्षक ,

Strapon thông đít hành động., Phọt phọt phọt… tinh khí bắn liên hoàn len theo mép miệng chảy ròng ròng dọc thân cặc thấm ướt cả một mảng lông.