Đồ chơi và cởi quần áo ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ chơi và cởi quần áo ngoài, Nếu không phải như vậy thì Tấn Vương cũng không đến nỗi đến tuổi xế chiều mới chỉ có một đứa con.