Cay latina thổi kèn nghiệp dư.

तस्वीर का शीर्षक ,

Cay latina thổi kèn nghiệp dư., Ánh mắt hắn co rút lại nhìn hai viên thuốc lòng dâng lên cảm giác bất an.