Lần đầu tiên của tôi xuất tinh làm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lần đầu tiên của tôi xuất tinh làm, Dương bóp có súng, một viên đạn ánh sáng vọt ra xoáy thẳng về phía giữa trán Độc Hành.