Khó với mày thích nóng slim cưng à-Joselyn màu Hồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó với mày thích nóng slim cưng à-Joselyn màu Hồng, Ở cái nhà này, mỗi người ngủ một phòng và đi làm cũng mỗi người một xe, chẳng khác gì cái nhà trọ vậy.