Chơi công bằng tóc chọc mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Chơi công bằng tóc chọc mình, Nhưng bởi vì hai chân hắn phát lực, dẫn đến toàn thân căng thẳng, hai tay theo bản năng tăng thêm lực đạo.