TIERY B. // KHÙNG VÀ chết tiệt - Nóng bỏng quyến rũ mút thổi kèn dở hơi thật ...

तस्वीर का शीर्षक ,

TIERY B. // KHÙNG VÀ chết tiệt - Nóng bỏng quyến rũ mút thổi kèn dở hơi thật ..., Bạch Điệp cũng có mặt trong nhóm người, khi lạc khỏi Dương, nàng đã dựa theo những gì dương kể để tìm đến học viện Nữ Thần, được Như Lệ dẫn theo đến Hắc Đạo.