Nhồi Vào Phòng Tắm Quầy

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi Vào Phòng Tắm Quầy, Chưa bao giờ Nhi cài nút áo lại lâu đến vậy vì thâm tâm đang đợi tín hiệu từ phía Dương.