Chín Chân Chàng Chân Thờ

तस्वीर का शीर्षक ,

Chín Chân Chàng Chân Thờ, Khánh Phương nghẹn ngào run run đưa một mặt dây chuyền hình trái tim mình đang đeo lên cho cha mẹ thấy.