Tuyệt tay ba với hai nóng tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt tay ba với hai nóng tóc vàng, Hồi đó bên nhà ngoại của Linh Nhi là ở bên bờ Vĩnh long còn bên nhà nội của cô thì bên bến bờ Thành Phố Cần Thơ.