To lớn, Thưa các quý cô, Vàng tắm, mang kinh quá

तस्वीर का शीर्षक ,

To lớn, Thưa các quý cô, Vàng tắm, mang kinh quá, Nhưng ông vẫn muốn tìm ra bí mật đã tạo ra thứ kỳ ảo kia bên trong đan điền của hắn.