Có Sừng Y Tá Làm Mọi Bệnh Nhân Tâm Thần

तस्वीर का शीर्षक ,

Có Sừng Y Tá Làm Mọi Bệnh Nhân Tâm Thần, Chuông điện thoại vang lên trong chốc lát, điện thoại mới có người nghe máy, trong loa di động nhất thời truyền đến âm thanh nũng nịu của Trương Uyển.