Mười shemales tiêu diệt một thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Mười shemales tiêu diệt một thằng, Người không nhiều lắm nhưng ngoại trừ nhân viên ra thì các vị khách đều ăn mặc lịch sự, nam vận tẩy trang, còn phái yếu thì là những bộ cánh lộng lẫy.