CẢNH SÁT ĐANG QUÉT 3

तस्वीर का शीर्षक ,

CẢNH SÁT ĐANG QUÉT 3, Chú ba cũng chu toàn đó chứ! Thực ra thì không cần uống cũng được vì hai ngày sau là tới kỳ kinh, nhưng ảnh muốn chắc ăn cứ bắt em uống làm tháng đó rối loạn kinh nguyệt.