Mummification Vắt Sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Mummification Vắt Sữa, Ông Quân vừa nhìn cô con dâu lúi húi lấy đồ ăn cho mình vừa lẩm nhẩm nghĩ trong đầu.