Cô gái tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng, Bốn đứa các ngươi cũng nghe được nội dung điện thoại… Nhà họ Đỗ và họ Trần dù bị xúi giục tham gia vào việc này cũng không thể tha thứ.