[f][m] Nóng Máy Của Thiếu Âm Cho cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

[f][m] Nóng Máy Của Thiếu Âm Cho cô gái, Tuy nhiên từ hồi lấy chồng cô không còn gặp lại Quang, trong lòng không khỏi có phần xa cách.