Quăn phụ nữ da ngăm Ashley muốn anh ạ

तस्वीर का शीर्षक ,

Quăn phụ nữ da ngăm Ashley muốn anh ạ, – Em đã có nơi ở, vậy thì đến nơi của em đi, không cần tìm đến khách sạn, một năm bốn mùa chị đi công việc, cả ngày ở toàn khách sạn, không có cảm giác âm cúng của nhà của mình, em không có ý kiến chứ?.