Hàn quốc, ngoài trời

तस्वीर का शीर्षक ,

Hàn quốc, ngoài trời, Hóa ra lén đi chơi gái trong giờ học lại thú vị đến vậy, mà cũng quá dễ dàng vì nhiều tuần sau hai thằng cũng đi rồi về trót lọt.