Thật châu âu nghiệp dư mà lại được một chỗ đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật châu âu nghiệp dư mà lại được một chỗ đi., Liệu của ba có thật sự to như vậy không nhỉ, lỡ nó to như vậy rồi địt vô cái lồn mình thì… thì… sẽ như thế nào nhỉ.