Thám, Trước Đại Học Chân

तस्वीर का शीर्षक ,

Thám, Trước Đại Học Chân, Sao mà sung quá vậy? Thà nhịn thì nhịn luôn, chứ lỡ ăn ngon rồi giờ chơi trò cám treo để heo nhịn đói sao chịu nổi.