Chân Thằng Dị Hợm Bị Trừng Phạt Nặng!

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Thằng Dị Hợm Bị Trừng Phạt Nặng!, Nhìn xuống chỉ thấy một nửa bên ngoài vì phần còn lại đã nằm trong miệng Nhi được đôi môi hám cặc bao chặt.