Vớ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ chơi, Lễ phục dạ hội màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, có vẻ rất chói mắt, làm cho Thẩm Hạo nhịn không được nhìn thêm hai lần.