Sarah .. lan cô chân dài cho một ngọt nào to gấp đôi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Sarah .. lan cô chân dài cho một ngọt nào to gấp đôi ..., Mái tóc bạc trắng của ông Bắc lòa xòa che phủ lên gương mặt của Khánh Phương.