Mẹ Đi Les Poolside

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ Đi Les Poolside, em sướng quá chồng ơi… – Nàng nhìn tôi mỉm cười, còn tôi nhìn nàng cười lại như đang chấp thuận hành động của nàng.