Lynn Lemay sâm-banh Classi thành quả,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lynn Lemay sâm-banh Classi thành quả,, Nói ra để mọi người thấy là cái số tiền mình bỏ ra nó khá nhỏ so với điều kiện lúc đó của mình thôi, mình không lan man vấn đề này nữa không mấy bác nói mình khoe mẽ, mình rất khó chịu khi nghe 2 chữ đó.