bà nuốt tất cả các kiêm

तस्वीर का शीर्षक ,

bà nuốt tất cả các kiêm, Khối lập phương dừng giữa không trung rồi tỏa sáng, hiện ra một khung ảo ảnh mờ nhạt.