Gã Da Đen Vui Quá Và Ăn Đen Nhảm

तस्वीर का शीर्षक ,

Gã Da Đen Vui Quá Và Ăn Đen Nhảm, Họ đều nhận ra nhan sắc của Khánh Phương là hoàn toàn xứng đôi với Hoài Nam.