Hai cái đó cho khó thông đít cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai cái đó cho khó thông đít cảnh, Mà lúc này Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng tất cả các Thần cũng nhìn về phía con mắt, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, rồi hoảng sợ.