Hai lớn phim hoạt hình,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai lớn phim hoạt hình,, Chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ thì Dương đã bắt đầu đụ trong tư thế mới.