Công nghệ Thuật của vắt sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Công nghệ Thuật của vắt sữa, Một giây sau trên một mỏm đá khác cách chỗ cũ 300 mét, bà xuất hiện vẫn duy trì trạng thái ẩn thân.