Xây dựng cắt qua lỗ bắn phần 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Xây dựng cắt qua lỗ bắn phần 2, Mọi người tiến vào một rừng trúc, đêm trăng gió nhè nhẹ thổi làm tán cây xào xạc thật vui tai.