Bóng Tạ

तस्वीर का शीर्षक ,

Bóng Tạ, Và lời đề nghị của ông ta đã cho phòng thí nghiệm Alexa một ý tưởng cho dòng sản phẩm mới… Để hiểu rõ hơn… Trước hết mời quý vị xem màn trình diễn của Trợ lý của tôi….