Ôi Grannies

तस्वीर का शीर्षक ,

Ôi Grannies, Mỗi lần đâm vào hắn lại cho sâu thêm một tí, vẫn chậm rãi đút vào kéo ra.