Hấp Dẫn Con Ngăm Đen Ấy Cô Đơn Hân Hạnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hấp Dẫn Con Ngăm Đen Ấy Cô Đơn Hân Hạnh, Những tiếng la hét giờ được thay thế bởi tiếng sỳ soẹt chao đổi dịch vị cho nhau.