Già, gấu yêu qua lỗ đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Già, gấu yêu qua lỗ đen, Xà Thần liền nheo mắt lạnh lẽo nói: Con cháu của Sùng Lãm sao? Tuyệt, ta sẽ xơi sạch dòng giống của Sùng Lãm để làm món khai vị!.