Xuất tinh trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Xuất tinh trong vớ, Chỉ một chốc cả căn nhà vừa chật kín người liền thênh thang rộng rãi chỉ còn Hoài Trung, Khánh Phương và bốn chị Hoa, Ngọc, Minh, Hậu.