Chơi Video: Gruezi, vào miệng tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Chơi Video: Gruezi, vào miệng tôi, Cái vòng này… Hoài Nam ngạc nhìn cái vòng màu hồng trên cổ tay Khánh Phương.