Strapon Đen Trai

तस्वीर का शीर्षक ,

Strapon Đen Trai, Nghe thế, vẻ mặt Lý Thần Vũ trầm ngâm, rồi hắn nói: Ngươi muốn diệt trừ thứ đó?.