Lớn ngực ladyboy lớn lên đạn vào mông ả vậy

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn ngực ladyboy lớn lên đạn vào mông ả vậy, Lão đệ, xem lời này của cậu kìa, cậu giúp lão ca một chuyện lớn như vậy, rót cho cậu một chén rượu cũng là chuyện nên làm.