Đứa bé.Đã.Pigtails CD1 clip2

तस्वीर का शीर्षक ,

Đứa bé.Đã.Pigtails CD1 clip2, Nói thật ba cũng có chút buồn nhưng nghĩ tới tính chất công việc của hai đứa nó như vậy ba cũng không nở trách cứ gì.